• 25 ตุลาคม 2565

  เปิดรับลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงิน

 • 20 ธันวาคม 2565

  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงิน

 • 10 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทความ

 • 3 มกราคม 2566

  วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์

 • 5 มกราคม 2565

  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

 • 13 มกราคม 2566

  วันจัดการประชุมวิชาการ