• 30 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566

  ลงทะเบียนและส่งผลงาน

 • 20 ธันวาคม 2566

  วันสุดท้ายของการชำระเงิน

 • 10 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2566

  แจ้งผลการพิจารณาบทความ

 • 30 ธันวาคม 2566

  วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์

 • 10 มกราคม 2567

  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

 • 19 มกราคม 2567

  วันจัดการประชุมวิชาการ