• 25 มีนาคม 2565

  เปิดรับลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงิน

 • 30 เมษายน 2565

  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงิน

 • 30 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทความ

 • 13 พฤษภาคม 2565

  วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์

 • 20 พฤษภาคม 2565

  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

 • 28 พฤษภาคม 2565

  วันจัดการประชุมวิชาการ